Levend Water – Torrent de Vie

Ons aanbod: ‘In het begin’

“In het begin” is een cursus van 12 wekelijkse avonden. Er wordt veel aandacht geschonken aan onze relatie met onze ouders. Het beeld dat wij van God gevormd hebben, hangt daar immers mee samen. Onze ontwikkeling is dikwijls mede bepaald door verwondingen uit onze vroege kinderjaren.

Met het programma ‘Levend Water’ gaan we doorheen een proces van herstel onze identiteit en werken we aan de opbouw van een nieuwe positieve levenshouding. In dit proces willen we God uitnodigen om onze kwetsuren aan te raken, en met ons de weg van herstel te gaan.

Voor wie?

Deze cursus is oecumenisch en is zowel voor vrouwen als mannen bestemd, religieuzen en leken, voor leden van alle christelijke gemeenschappen. Levend Water biedt de gelegenheid om innerlijke vrede te vinden en zich met God, met zichzelf en met de anderen te verzoenen.
De cursus is evenwel niet aangewezen voor mensen met acute psychiatrische problemen.

Structuur van een avond:

Data worden bekend gemaakt op deze website.