Levend Water – Torrent de Vie

Welkom

‘Levend Water’ is een internationale christelijke oecumenische organisatie, “Journey” genoemd, waarin psychologie en spiritualiteit met elkaar verbonden worden. Levend Water biedt een programma aan tot herstel van relationele en seksuele identiteit.

In België….

Levend Water startte een 30 tal jaren geleden in België, aan Franstalige zijde, onder de impuls van Maurice en Aliëtte Barthelémy. Een aantal jaren later werd er ook een cursus in Vlaanderen aangeboden. Gaande weg evolueerde het programma en ontstonden er verschillende cursussen.

In Vlaanderen hebben we gekozen om de cursus ‘In het begin’ aan te bieden, die is geschreven door Lisa Guinness uit het Verenigd Koninkrijk.